Περιγραφή Προϊόντος

ΑΝΟΔΙΟ HONDA 75÷130HP 4110-ZW-1003 A29 x B22 x C77mm