Περιγραφή Προϊόντος

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ 6Lt ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΣΤΑ 300 bar